۲۲ تیر ۱۳۹۹

عملیات ساختمانی،تامین تجهیزات الکترومکانیکال، برقی ، مکانیکی و سیستم کنترل ،نصب و راه اندازی و بهره برداری 12 ماهه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لیا
اجرای کامل عملیات ساختمانی تهیه، ساخت، آزمایش در کارخانه سازنده، حمل تجهیزات، نصب، آزمایش، راه اندازی، تهیه دستورالعملهای بهره برداری و راهبری، آموزش کادر منتخب کارفرما، بهره برداری از تصفیه خانه به مدت 12 ماه
در دست اجرا
1397/03/22
1397/03/22

شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین