۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اهداف

شرکت مهرآراد با گام هایی استوار به سمت تبدیل شدن به یکی از ده پیمانکار EPC برتر در سطح کشور جهت انجام پروژه های عظیم، استراتژیک و زیر بنایی در افق 1400 حرکت میکند.