۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

توانایی ها و خدمات

طراحی و مهندسی

 •  مطالعه اولیه

 • طراحی مقدماتی

 • طراحی تفصیلی

 • نظارت کارگاهی

 • آموزش

 

تامین تجهیزات

 • ارزیابی تامین کنندگان

 • گشایش اعتبارات اسنادی

 • نظارت بر ساخت

 • بیمه 

 • بازرسی 

 • حمل و ترخیص

 

​نصب و راه اندازی

 • عملیات ساختمانی 

 • نصب تجهیزات ثابت و دوار

 • لوله کشی

 • نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق 

 • رنگ آمیزی، عایق کاری و حفاظت از خوردگی 

 • پیش راه اندازی

 • راه اندازی

 • بهره برداری

 

سرمایه گذاری

 • مطالعه بازار

 • تامین مالی پروژه ها