۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پروژه های انجام شده

احداث مخزن 31000متر مکعبی آب شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
احداث مخزن 10000 تنی گسولین و 5000 مترکعبی بنزن شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
احداث دو عدد کمپرسور سانتریفیوژ ، مبدل پوسته / لوله ، پمپ های سیستم خنک کاری کمپرسور ، مخازن تحت فشار ، درایر هوا ، درایر گاز نیتروژن ، مولدهای تولید گاز نیتروژن (Carbon Molecular Sieves)، لوله کشی های کربن استیل ارتباطی و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه به صورت EPC [ ادامه... ]
برداشتن تجهیزات و تخریب فونداسیون های موجود، طراحی، تامین تجهیزات و احداث فونداسیون تجهیزات جدید، ساخت تجهیزات ثابت و دوار شامل کولرهوایی، مبدلها، مخازن تحت فشار، پمپها، لوله کشی های ارتباطی و کلیه کارهای برق و ابزار دقیق جهت تکمیل واحد آب ترش قدیم پالایشگاه تهران [ ادامه... ]
احداث یکدستگاه مخزن سقف ثابت در انبار نفت سمنان به ظرفیت 8630 مترمکعب بصورت EPC شامل احداث فونداسیون ها، باندوال مخازن،ساخت مخزن، لوله کشی ارتباطی، سیستم آب آتش نشانی و فوم، سیستمهای برق، کنترل ، ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
خدمات طراحی، تامین تجهیزات،ساخت،نصب و راه اندازی مخازن شامل احداث فونداسیون، لحاف بتنی، دیوار آتش، ساخت مخزن سقف شناور،لوله کشیهای ارتباطی،عایق کاری، تجهیزات اعلام و اطفا حریق و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه [ ادامه... ]
کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان،ساخت سوله ،کالورت، تامین، ساخت ونصب مخازن تحت فشار شامل سختی گیر ها، برج ها، مخازن میکسبد، پمپ ها، لوله کشی استنلس استیل، کربن استیل، فایبر گلاس و تجهیزات برق و ابزار دقیق مربوطه شامل کابل های برق و ابزار دقیق، سینی کاری و کاندوییت، گلند کاری مربوطه ،تابلو برق ، سیستم روشنایی و سیستم کنترل مربوطه [ ادامه... ]
احداث مخزن 15000 متر مکعبی آب شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
احداث مخزن 2000 متر مکعبی بتنی شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن، لوله کشی های ارتباطی، ساختمان های سر چاه، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
احداث مخزن 10000متر مکعبی آب شامل تسطیح زمین، احداث فونداسیون، ساخت مخزن سقف ثابت، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک مورد نیاز [ ادامه... ]
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

پروژه های در حال انجام

آب شیرین کن با ورودی آب شهری و آب چاه همراه با سیستم تصفیه مناسب بصورت کامل، طراحی، ساخت، حمل و نصب سوله و منبع، خط انتقال آب شور از چاه تا منبع، امحاء پس ماند دستگاه های آب شیرین کن [ ادامه... ]
اجرای کامل عملیات ساختمانی تهیه، ساخت، آزمایش در کارخانه سازنده، حمل تجهیزات، نصب، آزمایش، راه اندازی، تهیه دستورالعملهای بهره برداری و راهبری، آموزش کادر منتخب کارفرما، بهره برداری از تصفیه خانه به مدت 12 ماه [ ادامه... ]
اجرای فعالیت های بخش سیویل ، ایمنی ،برق ، ابزلر دقیق و سیستم کنترل و همکاری در پیش راه اندازی پتروشیمی مخازن سبز عسلویه [ ادامه... ]