۸ خرداد ۱۴۰۳

احداث تصفیه خانه آب بلودان به روش (RO) در نیروگاه شهید مفتح همدان(EPC)
طراحی،تهیه و ساخت تأسیسات تصفیه آب بلودان نیروگاه شهید مفتح به روش RO
پایان یافته
1394/07/14
1395/07/26
شرکت برق منطقه ای باختر

شروع: 1388

طراحی، تامین تجهیزات ،ساخت نصب و راه اندازی و بهره برداری سه ماهه سیستم تصفیه آب بلودان به روش به ظرفیت 3000 متر مکعب در روز در نیروگاه شهید مفتح همدان شامل خطوط انتقال،فیلترهای شنی و کربنی، اسکید ،پمپهای انتقال، مخازن ذخیره، پکیجهای تزریق مواد شیمیایی، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ،ابزار دقیق وکلیه عملیات ساختمانی شامل احداث مخزن ذخیره 1500 مترمکعبی بتنی و سوله مربوطه