۲۲ تیر ۱۳۹۹

احداث تصفیه خانه آب به روش (RO) در پالایشگاه گاز ایلام(EPC)
تامین , نصب و اجرای سیستم تصفیه آب خوراک بویلر پالایشگاه گاز ایلام
پایان یافته
1394/07/14
1395/07/26
شرکت پالایش گاز ایلام

شروع پروژه:1388

طراحی، تامین تجهیزات، ساخت نصب و راه اندازی  سیستم تصفیه آب به روش شامل فیلترهای شنی و کربنی، سختی گیر رزینی، اسکید ،پمپهای انتقال، مخازن ذخیره، پکیجهای تزریق مواد شیمیایی، لوله کشی های ارتباطی، سیستمهای برق، کنترل ،ابزار دقیق و سوله مربوطه در پالایشگاه گاز ایلام