۲۲ تیر ۱۳۹۹

احداث ایستگاه پمپاژ آب و خط لوله آبرسانی در پالایش نفت آناهیتا(EPC)
طراحی، تامین تجهیزات، ساخت سیستم انتقال و تصفیه آب شامل تجهیز چاه آب، خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، فیلترهای کربنی، پکیج تزریق کلر، لوله کشی های ارتباطی، خط انتقالKV 20، سیستمهای برق، کنترل ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی شامل احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتنی، پمپخانه و ساختمانهای جانبی
پایان یافته
1394/07/14
1395/07/26
شرکت پالایش نفت آناهیتا
شروع پروژه: 1388