۲۲ تیر ۱۳۹۹

تهیه ،تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب مورد نیاز نیروگاه شازند
طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم انتقال آب شامل احداث پمپخانه، تجهیز چاههای آب، خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ، لوله کشی های ارتباطی، خط انتقالKV 20، سیستمهای برق، کنترل ،ابزار دقیق
پایان یافته
1394/07/14
1394/10/23
شرکت برق منطقه ای باختر
شروع پروژه: 1386