۲۲ تیر ۱۳۹۹

تکمیل عملیات ساختمانی (سیویل)، تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال سیستم کنترل و ابزار دقیق نیم مدول دوم تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد به روش PC
پروژه:بهره برداری از کل تاسیسات و تجهیزات نیم مدول اول و دوم تصفیه خانه به مدت 12 ماه شمسی
در دست اجرا
1397/03/22
1397/03/22
شرکت آب و فاضلاب استان البرز