۲۲ تیر ۱۳۹۹

مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب دو دستگاه آب شیرین کن و کارهای متفرقه در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
آب شیرین کن با ورودی آب شهری و آب چاه همراه با سیستم تصفیه مناسب بصورت کامل، طراحی، ساخت، حمل و نصب سوله و منبع، خط انتقال آب شور از چاه تا منبع، امحاء پس ماند دستگاه های آب شیرین کن
در دست اجرا
1398/05/30
1398/05/30
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران